Privacy & veiligheid

Privacy
Uw bedrijfs- en contactpersoongegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Michel’s import export BV. Uw gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ons laten weten via een e-mail naar info@kerstversiering.be of per telefoon +31 544 463395. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door Michel’s import export BV gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Privacy op internet
Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. Michel’s import export BV bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

E-mailadressen
Uw e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is ten allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u van Michel’s import export BV ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan ons mede delen. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Overige informatie
Michel’s import export bewaart alle bedrijfs- en particulieren gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en service doeleinden. Als u ons via onze site uw postadres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailings van ons ontvangen. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u hiervoor contact opnemen per telefoon +31 544 463395 of per mail info@kerstversiering.be.

Wijzigen van uw gegevens
Wij stellen het op prijs, als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Als u over een account beschikt, kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. Overige wijzigingen kunt u per bovenstaand mailadres aan ons doorgeven.

Beveiligde verbinding
Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw creditcard nummer en overige klantgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen.

Toepasselijkheid
Dit privacybeleid en de algemenen voorwaarden van Michel’s import export BV zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

-->

Privacy & veiligheid

 

Privacy

 

Uw bedrijfs- en contactpersoongegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Michel’s import export BV. Uw

gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, risicobeheer en het beheren van de daaruit

voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt

u dit ons laten weten via een e-mail naar info@kerstartikelen.nl of per telefoon +31 544 463395.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door Michel’s import export BV gebruikt en zullen nooit aan derden

worden verstrekt.

 

Privacy op internet

 

Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van

herkomst. Michel’s import export BV bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de

navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en

inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt

gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om

informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

 

E-mailadressen

 

Uw e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres

alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden indien hier

toestemming voor is verleend. Deze toestemming is ten allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in

elke commerciële e-mailcampagne die u van Michel’s import export BV ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan ons

mede delen.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden

 

Overige informatie

 

Michel’s import export bewaart alle bedrijfs- en particulieren gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site.

Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en service doeleinden. Als u ons via onze site uw postadres of

telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailings van ons ontvangen.

Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u hiervoor contact opnemen per telefoon +31 544 463395 of per mail

info@kerstartikelen.nl

 

Wijzigen van uw gegevens

 

Wij stellen het op prijs, als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze

kunnen benaderen.

Als u over een account beschikt, kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren.

Overige wijzigingen kunt u per bovenstaand mailadres aan ons doorgeven.

 

Beveiligde verbinding

 

Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw creditcard nummer en

overige klantgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen.

 

Toepasselijkheid

 

Dit privacybeleid en de algemenen voorwaarden van Michel’s import export BV zijn van toepassing op elk bezoek aan onze

website, elke transactie en elke overeenkomst